Kampagner

Trafiksikkerhed handler om mere end bare veje. Havarikommisionen for Vejtrafikulykker har i flere rapporter påpeget, at en stor del af ulykkesfaktorerne vedrører trafikanten selv, og at det kun i meget få tilfælde skyldes vejforholdene alene.


I Danmark er vi nået rigtig langt på trafiksikkerhedsområdet. Men måske er de lavest hængende frugter plukket - så hvis vi skal opnå endnu større reduktion i uheldstallene, må vi også have fat i trafikanternes adfærd.


Som projektleder på Vejdirektoratets landsdækkende "KIG"-kampagne i 2011 (Jan) og på kampagner omkring hastighed, sprit, børn og unge i Viborg Amt (Birgitte) har vi samlet en lang række erfaringer op på kampagneområdet, som vi gerne vil arbejde videre med. Hos os får du både den nørdede vejtekniske tilgang og et stort erfaringsgrundlag omkring kommunkation.


Vi ser især et potentiale i at udvikle lokale, effektive og økonomisk overkommelige kampagner som er målrettet konkrete grupper, adfærd eller lokaliteter - fx i forlængelse af en konkret trafiksikkerhedsanalyse. Vejteknik er godt - men løser sjældent problemerne alene. Vi samarbejder gerne med adfærdsdesignere som fx WeLearn og medierne, som i KIG-indsatsen var medvirkende til at vi kunne skabe et interessant og landsdækkende setup for et meget beskedent budget.


Hvis du vil vide mere om KIG, så se vores lille film nedenfor eller se artiklen fra Trafik og Veje, marts 2012. Teamet bag kampagnen var Vejdirektoratet, COWI, Cosmographic, Kl7 og 8 regionale mediehuse.       Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik ApS - Parkalle 25, Frederiks, 7470 Karup J - CVR 38719688