Tilgængelighed

Tilgængelighedsrevision er relevant i mange typer af projekter. Det kan fx være parkeringsarealer, torve og pladser, rastepladser, nødtelefonanlæg, ombygning af offentlige institutioner og generelt vejanlæg i bymæssige omgivelser.


I 1993 tiltrådte Danmark FN's standardregler om "Lige muligheder for Handicappede", som blandt andet skal sikre, at de fysiske og menneskeskabte omgivelser indrettes, så de også er tilgængelige for mennesker med funktionsnedsættelser. En tilgængelighedsrevision udføres efter lignende retningslinier som trafiksikkerhedsrevision - altså en uvildig gennemgang med fokus på betingelserne for færdselshandicappede.


Tilgængeligt OG sikkert!

Da en af vores spidskompetencer er trafiksikkerhed, vil vi altid have trafiksikkerheden indtænkt i vores tilgængelighedsrevisioner, og du får et mere helstøbt produkt. Som ved trafiksikkerhedsrevisioner lægger vi vægt på at komme med gode, anvendelige og holdbare løsninger - for ingen har gavn af løsninger der kun holder i 2 år. Når vi udfører en tilgængelighedsrevision, sker det altid i samarbejde med en ekstern tilgængelighedsrevisor, som sørger for en kvalitetssikring af revisionen. Du kan desuden læse mere om vores tilgængelighedsrevisioner i referencelisten.

       Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik ApS - Parkalle 25, Frederiks, 7470 Karup J - CVR 38719688