Trafiksikkerhed

Vores brede erfaring fra vejområdet kan koges sammen under fanen Trafiksikkerhed. Det betyder, at vi kan levere et trafiksikkert produkt, som er gennemtænkt i forhold til alle aspekter og faser i dit projekt.


Trafiksikkerhedsrevision

En trafiksikkerhedsrevision er det samme som rettidig omhu - og et af de trafiksikkerhedstiltag med størst forrentning ifølge Trafitec's Effektkatalog. Det er ganske enkelt bedre og billigere at ændre på projekter, inden de er udført i marken. Revision og inspektion af udførte projekter kan dog også varmt anbefales, da der ikke sjældent udføres uhensigtmæssige løsninger i selve anlægsfasen. Siden sin eksamen som revisor i 2008 har Jan udført knap 200 trafiksikkerhedsrevisioner, og med en baggrund inden for drift og anlæg, er vores løsninger både holdbare og til at udføre i praksis. Trafiksikkerhedsrevisionen kvalitetssikres altid af en ekstern revisor inden den leveres til dig.


Stræknings- og uheldsanalyse

En analyse af uheld og omstændigheder i et givent område, en sort plet eller grå strækninger skal netop kunne sammentænke så mange faktorer som muligt. Jan arbejder indgående med både opmåling, besigtigelse, analyse og løsningsforslag både hos kommuner, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, Vejdirektoratet og for andre rådgivere.


Analyse og inddatering af dødsulykker

Luxenburger T&V har udført analyse af mere end 100 dødsulykker, og foretager desuden vejtekniske analyser, opmålinger og fagmateriale for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker - en viden som kommer os til gavn i arbejdet med forebyggelse af ulykker, fx i form af trafiksikkerhedsrevisioner.


Projektledelse

Jans uddannelse og erfaring som projektleder, viden omkring arbejdsgange i vejsektoren og et stort netværk, kan give dit projekt en realistisk projektvurdering med på vejen. Vi kan også stå for gennemførelsen af hele dit trafiksikkerhedsprojekt og sammensætter det helt rigtige team til dig.


Kampagner og gøgl

Tilføj dit projekt en kampagnedel! Eller brug os til at udarbejde en strategi for inddragelse af de brugere/trafikanter/instanser, som kan understøtte de mere tekniske foranstaltninger i dit projekt. Man kan sagtens lancere et trafiksikkerhedstiltag og dermed få et større udbytte af sine alægsinvesteringer - brug os til demonstrationsvisninger/ peptalks / facilitering af samarbejde. Se mere herom under fanen kampagner.


       Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik ApS - Parkalle 25, Frederiks, 7470 Karup J - CVR 38719688