Vejprojekter

Projektering og anlæg

Som projektleder har vi gennem årene stået for udførelse af både større og mindre vejprojekter, lige fra kanaliseringsanlæg til opsætning af et par færdselstavler. I den forbindelse kan vi bistå med projektering via ekstern rådgiver, udbud og valg af entreprenør, afsætning i marken, valg af belægningstype, skiltemateriel mv. Vi har desuden erfaring med opsætning af faste fartvisere, renovering af belysnings- og signalanlæg og anvendelse af ITS, samt rekvirering af trafiktællinger.


HELHEDSLØSNINGEN

På baggrund af fx en sortpletanalyse eller en trafiksikkerhedsinspektion kan vi tilbyde at følge opgaven helt til dørs.

Står du som kommune eller privat entreprenør og skal have godkendt et vejprojekt på en statsvej, bistår vi gerne som tovholder og sørger for, at den nødvendige dokumentation bliver produceret, så I kan komme videre. Det kan også være relevant i forbindelse med indhentning af dispensationer til nye typer af løsninger.


Det samme gælder modulvogntogsprojekter under virksomhedsordningen, som du kan læse mere om via linket herunder. Informationsmaterialet er udarbejdet af os for Vejdirektoratet, og vi hjælper dig gerne gennem processen med at få optaget nye ruter i bekendtgørelsen.


       Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik ApS - Parkalle 25, Frederiks, 7470 Karup J - CVR 38719688